GRIMskolaN

Lektionstid är 45 min / tillfälle.
16 tillfällen / termin.
Små ridgrupper om ca. 5 ryttare per grupp, grupper plockas ihop efter ridvana. Du kan ta med egen häst eller låna häst av oss.

Vi tar emot elever under terminens gång i mån om plats.
Hästarna kan ridas av ryttare med en maxvikt på ca 90 kg.

 

Priser ridskola HT22/VT23

Pris termin vuxen : 4 795 kr
Pris termin barn/ungdom: 4 195 kr

All ridning och vistelse i stall sker på egen risk och försäkring. Hjälm och skor med klack är obligatoriskt. Hjälm finns att låna. Handskar rekomensderas att ha året runt, både när man leder hästen och när man rider. Säkerhetsväst rekomenderas vid hoppning.
 Ansvar- och kundolycksfallförsäkring finns. 
 

*Prisjusteringar kan komma att ske inför ny period. Pris ovan avser HT 2022.

Viktig information till deltagarna på ridskolan HT22/VT23

 • Ridskolan är 32 tillfällen/period och ligger planerad under hösten v  35-51 och under våren v2-19-, ingen ridskola på lov, v. 44, 52, 1, 9,15.
 •  Vi önskar att eleverna är på plats ca 20-30 minuter innan lektionen börjar och borstar, kratsar och förbereder sin häst.
 • Om eleven är i behov av ledare så ansvarar målsman för att en ledare finns tillgänglig under lektionstid.
 • Hjälm finns att låna. Begränsat antal säkerhetsvästar finns att låna (ingen garanti).
 • Elever upp till 18 år ska alltid ha på sig ridhjälm när de vistas runt hästar, i stallet och i hagar.
 • Om du inte kan rida vid ett tillfälle måste avbokning ske till ridskolan senast dagen före lektionen för att du ska få "rida igen”.
 • Man kan max rida igen fyra (4) gånger/hel period och två (2)  gånger/halv period. Igen-ridning måste ske under samma betalningsperiod (period). 
 • Avgiften betalas vid två tillfällen, om eleven uteblir går ridskoleavgiften förlorad.
 • Om ridskolan ställer in lektioner äger deltagaren rätt till kompensation i form av ridlektion utöver igenridningstillfällena ovan.
 • Avbokning sker  direkt till ridinstruktören.

TERMINSPLANERING (under process)

                                         MÅNDAGAR

    Barngrupp
16:45

 • Grundläggande ridvägar
 • Halt
 •  Skötsel och utrustning
 • Grundläggande hjälper
 • Bomarbete
 •  Balans-och sitsrövningar
 • Trav & lättridning
 •  Hästens språk
 •  Uteritt
 •  Teorilektion

Instruktör: Johanna

    Barngrupp
17:40

 • Grundläggande ridvägar
 • Samverkande hjälper
 •  Balans-och sitsrövningar
 • Bom och hopp-övningar
 • De olika gångarterna
 • Halt & halvhalt
 • Markarbete
 • Uteritt
 • Teorilektion

Instruktör: Johanna

     Ungdomsgrupp
18:40

 • Utökade ridvägar
 • Samverkande hjälper
 • Lösgörande arbete
 •  Balans-och sitsrövningar
 • Bom och hopp-övningar
 • Ställning och böjning
 • Tempoväxlingar
 • Halt & halvhalt
 • Markarbete
 • Uteritt
 • Teorilektion
Instruktör: Johanna

    Ungdomsgrupp 19:40

 • Utökade ridvägar
 •  Samverkande hjälper
 • Lösgörande arbete
 •  Balans-och sitsrövningar
 • Ställning och böjning
 • Bom och hopp-övningar
 • Tempoväxlingar
 • Halt & halvhalt
 • Markarbete
 • Uteritt
 • Teorilektion
Instruktör: Johanna

                                            TISDAGAR

 Knattegrupp
16:45

 •  Utökade ridvägar
 •  Grundläggande hjälper, tygeltag och skänklar
 •  Balans-och sitsövningar
 • Lättridning
 • De olika gångarterna
 • Arbete från marken
 • Tempoväxlingar
 • Bomarbete
 •  Uteritt
 •  Teorilektion
   
 Instruktör: Sussi
Barngrupp
17:45
     
 • Grundläggande      ridvägar
 • Hantera hästen från marken
 •  Skötsel och utrustning
 • Rida självständigt
 • Balans-och styrövningar
 • Lättridning
 • De olika gångarterna
 • Hästens språk
 • Uteritt
 •  Teorilektion
Instruktör: Sussi
  Vuxen-barn
18:30
 • Utökade ridvägar och placering av ekigaget
 • Hantera hästen från marken
 • Ställning och böjning
 • Hästens språk
 • Grundläggande hjälper,           tygeltag och skänklar
 • Lättridning
 • Balans-och styrövningar
 • De olika gångarterna
 • Uteritt
 • Teorilektion
Instruktör: Johanna

    Vuxengrupp
19:30

 • Utökade ridvägar
 •  Kombinerade      hjälper
 • Balans- och sitsövningar
 • Lösgörande arbete
 • Ställning och böjning
 • Tempoväxlingar
 • Halt & halvhalt
 • Arbete från marken
 • Bomarbete
 • Uteritt
 • Teorilektion
Instruktör: Johanna

                                            ONSDAGAR

 Barngrupp
16:30

 • Grundläggande ridvägar
 • Hantera hästen från marken
 • Balans- och styrövningar
 • Hästens språk
 • Grundläggande hjälper (händer, ben och vikt)
 • Skötsel och utrustning
 • De olika gångarterna (lättridning)
 • Bom- och hoppövningar
 •  Uteritt
 •  Teorilektion
 Instruktör: Emilia

    Barngrupp
17:30

 • Grundläggande ridvägar
 • Hantera hästen från marken
 • Balans- och styrövningar
 • Hästens språk
 • Grundläggande hjälper (händer, ben och vikt)
 • Skötsel och utrustning
 • De olika gångarterna (lättridning)
 • Bom- och hoppövningar
 •  Uteritt
 •  Teorilektion
Instruktör: Emilia

Vuxengrupp
18:30

 • Grundläggande ridvägar
 • Hantera hästen från marken
 • Balans- och styrövningar
 • Hästens språk
 • Grundläggande hjälper (händer, ben och vikt)
 • Skötsel och utrustning
 • De olika gångarterna (lättridning)
 • Bom- och hoppövningar
 •  Uteritt
 •  Teorilektion
 Instruktör: Emilia

Ungdomsgrupp
19:30

 •  Utökade ridvägar
 • Arbete från marken
 • Balans- och sits övningar
 • Hästens språk
 • Förfining av hjälper (timing & takt
 • Skötsel och utrustning
 • Balansera hästen
 • Tempoväxling
 • Bom- och hoppövningar
 • Uteritt
 • Teori
Instruktör: Emilia

                                            TORSDAGAR

Variationsgrupp
16:30

 • Grundläggande ridvägar
 • Grundläggande hjälper, tygeltag och skänklar
 •  De olika gångarterna
 •  Balans-och ryttarövningar
 •   Arbete från marken
 • Uteritt
 •  Teorilektion
 Instruktör: Linda

·  Vuxengrupp
17:30

 • Utveckla ridvägar
 • Hjälpernas effekt och samspel
 •  Balans- och sitsövningar
 • Halt & halvhalt
 •  Tempoväxlingar
 • Lösgörande arbete
 •   Arbete från marken
 • Uteritt
 •  Teorilektion
   Instruktör: Linda

·  Vuxengrupp
18:30

 • Utveckla ridvägar
 • Hjälpernas effekt och samspel
 •  Balans- och sitsövningar
 • Halt & halvhalt
 •  Tempoväxlingar
 • Lösgörande arbete
 •   Arbete från marken
 • Uteritt
 •  Teorilektion
   Instruktör: Linda

·Vuxengrupp
19:30

 • Utveckla ridvägar
 • Hjälpernas effekt och samspel
 •  Balans- och sitsövningar
 • Halt & halvhalt
 •  Tempoväxlingar
 • Lösgörande arbete
 •   Arbete från marken
 • Uteritt
 •  Teorilektion
   Instruktör: Linda

·Vuxengrupp
20:30

 • Utveckla ridvägar
 • Hjälpernas effekt och samspel
 •  Balans- och sitsövningar
 • Halt & halvhalt
 •  Tempoväxlingar
 • Lösgörande arbete
 •   Arbete från marken
 • Uteritt
 •  Teorilektion
   Instruktör: Linda

         

                                            FREDAGAR

Hoppgrupp
16:30
 
(10 tillfällen)
 • Markarbete med bomövningar
 • Balans- och sitsövningar
 • Lösgörande arbete
 •  Hoppning på rakt och böjt spår
 • Banhoppning
 • Kombinationer
   Instruktör: Johanna